IT Advies bij IT keuzes

Onafhankelijk Advies voor bedrijven

IT advies geven zit in ons DNA. Onze ervaring speelt natuurlijk wel in ons voordeel. We weten wat mogelijk is en dat helpt natuurlijk. Daarnaast neem ik ook de tijd om uw zaak te begrijpen en uw specifieke vraag. Op basis daarvan kunnen we dan afspreken hoe we het advies best kunnen aanpakken. Bij complexe vragen kan het aangewezen zijn dat ik bij bepaalde ontmoetingen met leveranciers aanwezig ben. In andere gevallen kan het voldoende zijn dat ik de voorstellen bestudeer en eventuele vragen via u, e-mail of telefonisch met de leverancier doorneem.

Eindrapportage IT advies selectieprocedure

Maar eigenlijk kan men in alle omstandigheden beroep op ons doen voor IT advies. We engageren ons om altijd en ten allen tijde het beste en eerlijkste advies te geven dat we kunnen. Wil u daarbij ook een oplossing van ons zien, dan zullen we deze ook toevoegen. Wil u op geen enkel moment de indruk wekken voor uw leveranciers dat er een risico op vooringenomenheid is van ons als adviseur dan kan u opteren om ons uit te sluiten en ons als volledig onafhankelijk adviseur te laten optreden binnen deze selectieprocedure.

We gaan hierbij in principe niet enkel de oplossing beoordelen, maar ook de kwaliteit van de implementaties door de leverancier. Dit is essentieel in complexere situaties waar de kwaliteit van de implementatie en de opleiding van even groot belang zijn als de gekozen oplossing.

En wat met particulieren en zelfstandigen?

Dat klinkt allemaal heel mooi, maar is dat niet heel veel te veel voor gewone IT keuzes? Natuurlijk wel, voor gewone selecties bieden we natuurlijk ook advies, daar is ons hele bedrijf op gebouwd. Dat IT advies is ons gewone klantencontact, u komt langs, u belt ons, u contacteert ons via facebook of google, … en u stelt uw vraag. Wij helpen u de juiste oplossing te vinden, u denkt er eventueel nog even over na. U zoekt desnoods nog naar een betere prijs. En als u tevreden bent, koopt u het bij ons, of vraagt u om de dienst te leveren. We hopen dan alleen dat u ons ook eens vermeld aan uw vrienden en familie.

Het IT advies hebt u gratis gekregen, de prijs offerte ook. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen kan er soms een kostprijs verbonden zijn aan een diagnose of een demo (als deze bijvoorbeeld een significante ontwikkelingstijd vereist of er een kostprijs is voor een gespecialiseerde diagnose bij de leverancier, meestal wordt deze in mindering gebracht bij de uiteindelijk bestelling).